CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o.
Hlavná 24
059 21 Svit

Tel. + 421 52 715 2399

Rady


Motorový olej

 • Motorový olej kontrolujte ešte za tepla asi 5 minút po vypnutí motora.
 • Pri kontrole dávajte pozor na vysokú teplotu v motorovom priestore a na elektrický ventilátor.
 • Nesnímajte zátku olejovej nádrže, dokiaľ je motor zahriaty na vysokú teplotu.
 • Nepoužívajte olej, ktorý má iné charakteristiky ako ten, ktorý je už v motore.
 • S výmenou oleja a filtrov sa obráťte na servisnú sieť, ktorá je vybavená na ekologické spracovanie použitého oleja a filtrov.


Batérie

 • Používaním vozidla s príliš nízkou hladinou kvapaliny v batérii sa táto nenapraviteľne poškodzuje.
 • Kvapalina v batérii je jedovatá a žieravá. Dávajte veľký pozor, aby sa Vám nedostala na pokožku a do očí.
 • Pri odstavení vozidla na dlhšiu dobu pri veľmi nízkej vonkajšej teplote vyberte z vozidla batériu a uskladnite ju na teplom mieste.
 • Nepokúšajte sa dobiť zamrznutú batériu. Skontrolujte, či sa nepoškodili vnútorné časti a či sa nevytvorili praskliny, ktorými by mohla z batérie unikať kvapalina.
 • S výmenou oleja a filtrov sa obráťte na servisnú sieť, ktorá je vybavená na ekologické spracovanie odpadu.
 • Pre dosiahnutie čo najdlhšej životnosti batérie sa pri zaparkovaní vozidla presvedčite, či sú dvere a veká poriadne zatvorené a či nesvieti stropné svetlo. S vypnutým motorom nenechávajte dlho zapnuté spotrebiče, ako je autorádio alebo núdzové svetlá.


Kolesá a pneumatiky

 • Tlak v pneumatikách vrátane záložného kolesa kontrolujte približne každé dva týždne a pred každou dlhou jazdou. Pneumatika musí byť pri kontrole odpočinutá a studená.
 • Stabilita vozidla na vozovke závisí na správnom nahustení pneumatík. Pri podhustení sa pneumatika prehrieva a mohla by sa vážne poškodiť.


Stierače čelného a zadného skla

 • Pravidelne čistite vhodnými čistiacimi prostriedkami gumové stierky stieračov okien. Opotrebovanú alebo zdeformovanú stierku vymeňte. Stierky vymeňte v každom prípade raz za rok.
 • Pri nízkych teplotách skontrolujte, či stierka stierača neprimrzla ku sklu a prípadne ju uvoľnite rozmrazovacím prostriedkom. Obmedzíte tak poškodenie stierky. Z okna odstráňte napadaný sneh. Stieračmi nestierajte suché sklo.
 • Kontrolujte, či je v nádržke kvapalina do ostrekovačov a či nie sú upchaté otvory trysiek.


Karoséria

Pre správnu konzerváciu karosérie:

 • Nezabúdajte, že lak slúži aj ako ochrana plechov vozidla. Hlbšie vrypy alebo škrabance opravte retušou, aby nezačala vznikať korózia. Používajte výlučne originálne laky.
 • Pravidelnosť umývania vozidla závisí na prevádzkových podmienkach a na prostredí. V oblastiach s vysokým atmosférickým znečistením alebo pri jazde po posolených vozovkách doporučujeme umývať vozidlo častejšie.
 • V kabíne kontrolujte, či pod kobercami nezostáva voda. Mäkkou navlhčenou handrou alebo vysávačom odstraňujte prach z tkanín. Sedadlá čistite hubou namočenou v roztoku vody a neutrálneho čistiaceho prostriedku.