CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o.
Hlavná 24
059 21 Svit

Tel. + 421 52 715 2399

Technické dotazyOlej má päť základných funkcií:

K čomu slúži motorový olej?

 • Oddeliť plochy

Olejom sa musia oddeliť mazané plochy. Ochranná olejová vrstva zabráni kontaktu dielov v pohybe a tým sa zníži spotreba energie.

 • Chladiť

Olejom sa ničí teplo spôsobené trením a vďaka tomu sa môžu účinne chladiť orgány motora.

 • Zachovať čistotu

V oleji sa vznášajú nečistoty, prach, zbytky zo spaľovania a častice z opotrebovaného materiálu. Všetok tento odpad sa usadzuje vo filtri. Motor je tak udržovaný v čistote, znemožní sa tvorba nánosov, zapekanie krúžkov a usadzovanie nečistôt v olejovej vani.

 • Chrániť proti korózii

Olej chráni vnútorné plochy motora proti korózii, ktorá je spôsobená vodou a kyselinami zo spaľovania.

 • Prispievať k hermetickej tesnosti

Olejový film prispieva k hermetickej tesnosti piestov a tým zabezpečuje dobrú kompresia a výkon motora.

 

Návrat na začiatok stránky


Poskytujú všetky mazivá rovnakú ochranu?

NIE.
Oleje sú klasifikované na základe dvoch základných vlastností:

 • Viskozita

Je to schopnosť oleja vytvárať ochranný film medzi kovovými časťami v pohybe. Čím nižšia je prvá číslica (napr. 10 W), tým viac je olej za studena kvapalný a teda vhodnejší k použitiu pri nízkych teplotách. Čím vyššia je druhá číslica (napr. 40 W), tým je olej za tepla viskóznejší a tým lepšie slúži aj pri vysokých teplotách.

 • Úroveň

výkonu Táto klasifikácia vychádza zo špecifikácií a noriem medzinárodných organizácií API-ACEA a zo špeciálnych požiadaviek automobiliek. Normy stanovujú vlastnosti oleja nutné pre zaistenie správnej prevádzky motora.

 

Návrat na začiatok stránky


Prečo meniť olejový filter?

Filter je základný nástroj na ochranu motora Vášho vozidla. Jeho úlohou je zachycovať nečistoty, ktoré vniknú do mazacieho okruhu (kovové častice, zvyšky po spaľovaní či prach), ktoré by mohli spôsobiť nadmerné opotrebovanie motora. Zanesením filtra sa spomalí prúdenie oleja a tým sa zhorší mazanie. Len čo je filter úplne zanesený, otvorí sa poistný ventil a olej prestane byť filtrovaný, avšak tým sa zvýši opotrebovávanie dielov až 30x, čo má vážny dopad na životnosť motoru.
Návrat na začiatok stránky


Kedy nechať skontrolovať brzdy?

Nechať pravidelne vymeniť olej alebo skontrolovať tlak v pneumatikách pred každou dlhou cestou je zvyk, ktorý sa už hlboko zakorenil u mnohých automobilistov. To isté by malo platiť aj pre brzdovú sústavu. Platí to predovšetkým pred dlhou cestou, napríklad pred odchodom na dovolenku.
Na chybnú činnosť brzdovej sústavy upozorňujú mnohé signály:
 • rozsvieti sa kontrolka signalizácie opotrebovania bŕzd na prístrojovej doske
 • pri brzdení stráca vozidlo smerovú stabilitu
 • pedál sa je možné príliš "zošliapnuť"
 • veľmi nízka hladina brzdovej kvapaliny
 • nie je tlak v brzdách
 • pri brzdení vozidlo vibruje
 • Brzdové doštičky, kotúče, čeľuste, brzdová kvapalina – všetko musí byť v dokonalom stave, ak chceme, aby brzdy účinne fungovali za každých okolností.
Túto účinnosť je možné zabezpečiť iba pravidelnými kontrolami brzdovej sústavy Vášho vozidla.


Kontrolované diely Kedy Vyměniť
BRZDOVÉ DOŠTIČKY Každých 10.000 km
 • Pokiaľ sa rozsvieti kontrolka na prístrojovej doske.
 • Pokiaľ je ich hrúbka pod minimálnou hodnotou stanovenou výrobcom.
KOTÚČE Každých 10.000 km
 • Ak je disk oválny, poškriabaný, prasknutý.
 • Pokiaľ je hrúbka pod minimálnou hodnotou stanovenou výrobcom.
BRZDOVÁ KVAPALINA Po najazdení 30 000 km (alebo každé 2 roky)
 • Při teplote varu pod 165° C (kapalina DOT4).
ČEĽUSTE BUBNOVÝCH BŔZD Po najazdení 40 000 km
(a pri každej diagnóze bŕzd)
 • Pokiaľ je hrúbka lepeného obloženia menšia
 • ako 1,5 mm a hrúbka znýtovaného obloženia menšia ako 1 mm.
 • Pokiaľ je vnútorný priemer väčší ako stanovil výrobca.
 • Ak je bubon oválny, poškriabaný alebo prasknutý.
 • (Vybrúsiť, pokiaľ to je možné).
BUBNY Po najazdení 40 000 km
(a pri každej diagnóze bŕzd)
 • Pokiaľ je hrúbka lepeného obloženia menšia
 • ako 1,5 mm a hrúbka znýtovaného obloženia menšia ako 1 mm.
 • Pokiaľ je vnútorný priemer väčší ako stanovil výrobca.
 • Ak je bubon oválny, poškriabaný alebo prasknutý.
 • (Vybrúsiť, pokiaľ to je možné).
HYDRAULICKY OVLÁDANÉ MECHANICKÉ ČÁSTI Po najazdení 40 000 km
(alebo pri nenormálnej teplote varu kvapaliny)
 • STRMEŇ: pokiaľ vozidlo bočí k jednej strane alebo pri nadmernom opotrebovaní doštičiek.
 • VALČEKY: pokiaľ vozidlo bočí k jednej strane alebo pri zistení úniku kvapaliny z brzdového okruhu.
 • VALEC: Pokiaľ je brzdový pedál príliš mäkký alebo sa dá príliš zošliapnuť.
Návrat na začiatok stránky


K čomu slúži brzdová kvapalina?

"Brzdnú silu" prenáša kvapalina v hydraulickom okruhu (brzdová kvapalina). Vzhľadom k tomu, že sú kvapaliny nestlačiteľné, sila je okamžite prenesená bez akejkoľvek straty na doštičky, ktoré "zovrú" brzdový kotúč.

Pri brzdení môže trením doštičiek o kotúč dôjsť ku zvýšeniu teploty na niekoľko stoviek stupňov! Pri častom namáhaní bŕzd sa toto teplo nutne prenáša na celý okruh. Dopláca na to kvalita brzdovej kvapaliny, ktorá potom musí mať také zloženie, aby pohlcovala vlhkosť obsiahnutú vo vzduchu. Tým sa značne zníži jej bod varu – s púhymi 3 % vody z 230 °C až na 165 °C. Vzhľadom k tomu, že sa za tohto stavu nachádzajú v kvapaline stlačiteľné plyny, pri núdzovom brzdení s brzdovou kvapalinou vo vare hrozí nebezpečenstvo, že brzdy nebudú reagovať, pretože sa brzdový pedál zošliapne až na doraz.

Je preto nutné pravidelne kontrolovať stav brzdovej kvapaliny.
Návrat na začiatok stránky


Ako rýchlo sa opotrebuje tlmič výfuku?

To závisí na mnohých faktoroch:

 • na podmienkach prevádzky – riziko korózie je tým vyššie, čím viac používame vozidlo pre jazdu predovšetkým na krátke vzdialenosti
 • na korózii od vonkajších činiteľov, napr. na soli (v prímorských lokalitách)
 • na prípadných nárazoch alebo deformáciách za jazdy
 • na vibráciách motoru (opotrebované silentbloky) na prevádzke motora – porucha v zapaľovaní môže spôsobiť predčasné opotrebovanie tlmiča. Opotrebovanie je tým rýchlejšie, čím je vozidlo staršie
 • na prevádzke motora – porucha v zapaľovaní môže spôsobiť predčasné opotrebovanie tlmiča. Opotrebovanie je tým rýchlejšie, čím je vozidlo staršie


Optimálnu životnosť svojho tlmiča výfuku zaistíte diagnózou, ktorú si necháte urobiť u odborníkov, a používaním kvalitných náhradných dielov.

Návrat na začiatok stránky


Katalyzátor

Je to systém zabudovaný do výfukového potrubia, ktorý chemickou katalýzou premieňa škodlivé plyny (nespálené uhľovodíky, oxid uhoľnatý a oxidy dusíka) na neznečisťujúce látky (oxid uhličitý, molekulárny dusík a vodu).

Je možné nainštalovať katalyzátor do vozidla, ktoré ním nebolo vybavené od výrobcu?
Nie, pretože katalyzátor vyžaduje špeciálnu konfiguráciu motora a elektronický systém vstrekovania.

Je možné katalyzátor z vozidla vymontovať?
Nie, pretože zmenou pôvodných charakteristík vozidla hrozí nebezpečenstvo, že sa poškodí chod motora a naviac by sa tým porušili aj príslušné zákony.
Návrat na začiatok stránky


Ako vyberať pneumatiky?
Je treba brať do úvahy tri kritériá:

 • technické charakteristiky stanovené výrobcom
 • predpokladané použitie Vášho vozidla
 • koľko za ne chcete zaplatiť

Je možné použiť na vozidlo pneumatiky ľubovolného typu?
Nie.

Existujú kritériá stanovené zákonom.
 • Na vozidlo sa môžu namontovať len pneumatiky s rozmermi uvedenými v technickom preukaze
 • Pneumatiky na kolesách jednej nápravy musia mať rovnaký rozmer, značku a dezén. U totožného rozmeru je povolené montovať pneumatiky s vyšším indexom rýchlosti a/alebo zaťaženia


Nedodržaním týchto pravidiel je spáchaný priestupok, ktorý sa postihuje nielen pokutou, ale aj okamžitým odobratím technického preukazu. Okrem toho je stanovená povinnosť dostaviť sa na technickú kontrolu ihneď po uvedení vozidla do riadneho stavu. V prípade nehody by tiež nemusela poisťovňa uhradiť škodu.

Prečo sa menej ojazdené pneumatiky montujú radšej na zadnú nápravu?
Je žiaduce, aby boli všetky pneumatiky ojazdené približne rovnako. Pokiaľ to nie je možné, je treba pamätať na to, že vodič môže ťažko zvládať stratu priľnavosti zadných pneumatík. Preto sa montážou menej ojazdených pneumatík na zadné kolesá umožňuje vyrovnať priľnavosť medzi oboma nápravami a tým zvýšiť Vašu bezpečnosť:

 • prednú nápravu ovládame volantom aj pri zníženej priľnavosti
 • zadná náprava využíva optimálnu priľnavosť, ktorá je zaistená pneumatikami s málo ojazdeným dezénom
Pneumatiky

Návrat na začiatok stránky


Kedy je treba nechať skontrolovať zbiehavosť?

Niektoré z orgánov vozidla namontovaných na prednej a zadnej náprave je treba pravidelne nastavovať (tlmiče, kĺby atď.). Platí to predovšetkým pri ich výmene. Ide o takzvanú geometriu zavesenia kolies alebo jednoduchšie "zbiehavosť". Po správnom nastavení zbiehavosti bude Vaše vozidlo optimálne sedieť na vozovke za každých okolností. Zbiehavosť je nutné nechať nastaviť hneď, ako zistíte:

 • nadmerné opotrebovanie vnútornej alebo vonkajšej strany pneumatík
 • tendencia vozidla bočiť k jednej strane pri zrýchlení a k druhej strane pri brzdení
 • tendencia vozidla bočiť doprava alebo doľava pri jazde konštantnou rýchlosťou po rovnej ceste
 • určitú tuhosť riadenia pri otáčaní volantom
 • nesprávne vycentrovanie volantu
 • po prejazde zákrutou sa kolesá nevrátia dostatočne rýchlo do priameho postavenia

Upozornenie: Zbiehavosť je nutné nechať nastaviť v prípade chybného dielu alebo po prudkom náraze (napríklad na obrubník), ktorým sa zmenila pôvodná geometria.

Nesprávne nastavená zbiehavosť >> Rýchle opotrebovanie
Nesprávne nastavená zbiehavosť sa prejavuje neobvyklým chovaním Vášho vozidla, nadmerným a nepravidelným opotrebovaním pneumatík.
Návrat na začiatok stránky


Ako sa pozná opotrebovanie tlmičov?

Takisto ako u pneumatík na prístrojovej doske nie je žiadna kontrolka signalizujúca opotrebovanie tlmičov. A pretože k nemu dochádza postupne, vodič si ľahko zvykne na zmenu chovania vozidla bez toho, aby si to uvedomil.

Koľko kilometrov sa dá najazdiť s tlmičmi?
To záleží predovšetkým na Vašom štýle jazdy a podmienkach prevádzky vozidla.
Na vozovkách v dobrom stave je opotrebovanie minimálne. Zvýši sa pri jazde po nerovnom povrchu alebo po cestách s častými zákrutami, alebo keď jazdíte často s plne naloženým vozidlom.
Je vhodné nechať tlmiče skontrolovať po najazdení 50 000 km a potom každých 20 000 km.

Uveďte niekoľko jednoznačných príznakov opotrebovania tlmičov:

 • brzdná dráha nám pripadá dlhšia
 • zhorší sa stabilita vozidla na vozovke
 • vozidlo je citlivejšie na pohyb vzduchu pri predchádzaní
 • zníži sa účinnosť osvetlenia
 • vozidlo má tendenciu prekĺznuť pri rozjazde na semafore alebo pri prejazde kalužou
 • vozidlo viacej poskakuje pri prechádzaní cez spomaľovače na vozovke
Návrat na začiatok stránky


Je nutné robiť údržbu klimatizácie?

Áno.
Náplň v klimatizácii je treba nechať obnoviť v priemere každé dva roky bez ohľadu na jej zaťaženie a počet najazdených kilometrov, pretože v okruhu prebiehajú fyziologické straty vplyvom mikroporéznosti potrubia.
Filter klimatizácie predstavuje jeden zo základných dielov pre zaistenie komfortu v kabíne a ochranu zdravia cestujúcich. Preto sa musí meniť raz za rok.
Návrat na začiatok stránky


So spustenou klimatizáciou sa zvyšuje spotreba paliva?

Klimatizáciou sa o niečo zvýši spotreba paliva ale nie viacej, ako keď cestujeme s otvorenými oknami. Avšak spotreba paliva sa podstatne zvýši, pokiaľ nenecháme urobiť riadnu údržbu klimatizácie.
Návrat na začiatok stránky


Ako používať klimatizáciu?

V lete:
po parkovaní na slnku stiahneme okná, zapneme klimatizáciu a nastavíme ventiláciu na strednú rýchlosť. Až sa vyfúka vzduch ohriaty slnkom, zatvoríme okná a zapneme na niekoľko minút recirkuláciu, aby sa kabína rýchlejšie ochladila.

V zime:
zapneme klimatizáciu a príslušným ovládačom nastavíme požadovanú teplotu. Klimatizovaním kabíny sa zo vzduchu vysuší vlhkosť, čím sa uľahčí odhmlievanie okien. Dôležité! Púšťajte klimatizáciu pravidelne, aby sa udržovala v dobrom stave.